Hlasování per rollam 26. 4. 2021

Hlasování per rollam v PDF

Hlasování per rollam – hlasovací lístek v PDF

Hlasování per rollam – bod 1 v PDF

Hlasování per rollam – bod 2 v PDF

V Praze 26.4.2021

Milé členky a milí členové SVJ Machkova 1645, hlasování per rollam připravované pro tyto dny má nakonec jinou podobu, než jsme původně zamýšleli. Vzhledem k tomu, že se do pátku 23.4.2021 24:00 kromě stávajících členů výboru SVJ nepřihlásil nikdo další, kdo by chtěl ve výboru nebo kontrolní komisi pracovat, vypouštíme všechny body týkající se počtu členů, personálního obsazení a odměňování členů výboru a kontrolní komise. Tyto záležitosti budou na základě těchto okolností projednány na nejbližším řádném zasedání shromáždění SVJ. Členové současného výboru mají mandát do 27.4.2022 (p. Farkas, pí. Vágnerová) resp. do 21.3.2023 (pí. Rychtářová).
Nicméně uzná-li většina členů SVJ na nejbližším řádném zasedání, že není potřeba rozšíření počtu členů výboru na pět nebo nenajde-li se nikdo, kdo by po případném odsouhlasení navýšení počtů členů výboru na pět výbor doplnil, členové současného výboru na svoje funkce nejpozději na již zmíněném řádném zasedání rezignují. Nebude v našich silách pokračovat a zároveň efektivně a zodpovědně vykonávat svoje funkce ve třech lidech, jak jsme Vás již několikrát informovali. I když pevně věříme, že se tato, v této chvíli patově vyhlížející, situace na nejbližším řádném zasedání vyřeší, zároveň do té doby nastudujeme, jaké jsou možnosti zabezpečení chodu našeho SVJ pro případ, že by se nepovedlo výbor nebo kontrolní komisi SVJ personálně obsadit.
Toto hlasování per rollam se bude týkat jenom 2 bodů, a to:
1) odsouhlasení účetní závěrky
2) odstranění nesouladu ve stanovách SVJ. Pro připomenutí znovu uvádíme zdůvodnění: v současné době jsou stanovy v nesouladu, když ve dvou bodech uvádějí rozdílné délky funkčního období členů výboru SVJ. Tento nesoulad vznikl omylem při zapisování poslední verze stanov do prohlášení vlastníka při zakládání SVJ.

Srdečně Vás všechny zdraví
výbor SVJ

Otevřený dopis paní Balbinderové z 23. 4. 2021

Vážená paní Kantorová, pane Kantore, pane Vošáhlíku, pane Valný,

reaguji na Váš otevřený dopis ze dne 20.4.2021 určený Výboru SVJ Machkova1645.
Zaujala mne věta, že zastupujete i další obyvatele domu. Ráda bych věděla, o které další majitele bytů našeho domu se jedná, případně bych ráda znala i jejich stanovisko k situaci, o které se zmiňujete.

S pozdravem a přáním pěkného dne

P. Balbinderová
byt č. 32

 

Otevřený dopis paní Rychtářové z 19. 4. 2021

Otevřený dopis paní Rychtářové z 19. 4. 2021 v PDF

Vážení a milí sousedé,

ráda bych připojila svůj, zdůrazňuji zcela osobní, názor, neboť pohár mé trpělivosti je téměř plný.

Útoky ze strany p. Vošahlíka, Valného a Kantorové (a čerstvě i Bílého) nabírají na intenzitě a ke slušné a konstruktivní komunikaci či kritice mají hodně daleko. Netýká se to nejen nás, členů výboru, ale bohužel také dodavatelů, kteří s námi odmítají kvůli jejich chování spolupracovat.

Přestože jsme je několikrát vyzývali, aby do výboru vstoupili nebo „nedejbože“ s něčím pomohli, vždy odmítli. Je zajímavé, že na vytváření konspiračních teorií, cílené vyhledávání možných nedostatků, házení špíny nebo zoufalé a trapné pokusy o diskreditaci členů výboru čas mají.

Myslím, že je na čase, aby odhodili své pochroumané ego (protože byl třeba do výboru zvolen někdo jiný nebo protože nejsou schopni respektovat, že má většina členů SVJ při hlasování jiný názor). Očekávám, že podají své kandidátky, a že se budou o funkci ve výboru ucházet. Ráda jim ji přenechám, protože já už mám těch věčných urážek, lží, buzerace a šikany plné zuby. Za sebe mohu říct, že moji důvěru zrovna tito lidé neměli nikdy, takže jsme si asi kvit. Akorát já se k nim chovám vždy slušně.

Co se týká nošení roušek a respirátorů … jen bych jim ráda vzkázala … zameťte si prosím nejdřív před svým vlastním prahem.

A nakonec musím všechny členy SVJ předem informovat, že pokud to takhle bude pokračovat dál, pravděpodobně budu nucena dojít koupit novou nástěnku, protože na tohle dopisování máme málo místa. Pomíjím skutečnost, že SVJ nevlastní tiskárnu, počítač ani papíry a vše tak členové výboru hradí ze svých vlastních prostředků. A nejspíš si to nechám od Vás všech předem pro jistotu odhlasovat.

Přeji krásný jarní den všem příjemným a slušným lidem tohoto domu

Pavla Rychtářová

V Praze 19.04.2021