Další postup prací v domě 20. 4. 2021

Další postup prací v domě 20. 4. 2021 v PDF

Další postup prací

Vážené členky a členové SVJ a nájemci bytů,

tento týden nastoupili k nám do domu podlaháři. Jedou od shora dolů, budou postupně strhávat staré lino, očišťovat povrch a odpad postupně odvážet. Prosím, dbejte při pohybu především na schodech zvýšené opatrnosti. Práce by měly probíhat do pátku a vždy bude firmou proveden hrubý úklid.

Zároveň se zde budou od středy do pátku pohybovat noví elektrikáři, kteří dokončí práce na zvoncích (za stále nemocného p. Hotovce) a celá akce skříňky + zvonky by měla být dokončena.

Příští pondělí 26.04. by měli nastoupit malíři. Předpokládáme, že budou také postupovat od shora dolů, kdy rozpracují vždy cca 2 patra. Po dokončení pater se přesunou níže.

Abychom předešli případným dotazům, uvádíme k malování ještě následující informace: po ukončení hlasování na konci roku jsme znovu vstoupili do jednání s jednotlivými firmami a požádali je o aktualizace jejich nabídek. Vzhledem k tomu, že aktualizovaná konečná nabídka firmy p. Novotného na požadovanou práci byla o cca 37 tis. Kč nižší než firma AAMAL, uzavřeli jsme smlouvu s p. Novotným. Celková cena za práce ve smlouvě je cca o 25 tis. Kč nižší, než bylo shromážděním odsouhlaseno.

Rádi bychom Vás informovali o změně, týkající se skříní na hydranty. Na každém patře včetně sklepa jsou nyní 2 skříně. V původním návrhu, který jste schvalovali bylo uvedeno, že skříně se budou lakovat. V průběhu času jsme však zjistili, že nejen, že nejsou v dobré kondici skříně samotné, ale hlavně kohouty, které jsou za horizontem své životnosti a je potřeba vyměnit. Navíc, na každém patře stačí jen 1 skříň, protože máme vždy jen 1 hadici, která je dle názoru hasičů dostatečná. A ano, radili jsme se jak s hasiči, tak i s instalatéry. Proto jsme přistoupili k variantě zakoupit nové, menší skříně a rovnou při výměně kohoutů nechat tyto skříně nainstalovat.

Ze smlouvy s malíři byl nátěr skříní hydrantů v ceně 750 Kč/ks vyjmut. Zakoupili jsme nových 9 ks za cenu 862 Kč/ks (cena rozpočítaná včetně dopravy a DPH). Tento týden ve čtvrtek a v pátek bude instalatéry provedena výměna kohoutů, demontáž původních 18 skříní a montáž 9 nových skříní.

Zároveň se v domě objeví p. Serinek, který nám bude zajišťovat výměnu madel na zábradlí. V pondělí 26.04. bude demontovat stará madla, případně zábradlí zbrousí nebo opraví tak, aby nakonec mohla být nová madla na nově nalakované zábradlí dobře osazena. Pokud vše půjde podle plánu, nová madla budou namontována po dokončení malířských prací ke konci června.

Vzhledem k tomu, že úklid v jednotlivých patrech a ve sklepě nyní postrádá smysl, jsme dohodnuti s úklidovou firmou, že se budeme soustředit na přízemí a výtah. Po dokončení prací je naplánován generální úklid.

S přáním hezkých jarních dnů

výbor SVJ

V Praze 20.04.2021