Otevřený dopis pana Koláře

Otevřený dopis pana Koláře v PDF

Vážení – paní Kantorová, pane Kantore, pane Valný a pane Vošahlíku!

V posledních týdnech a zejména v dubnových dnech nás nestále bombardujete dopisy, v nichž si stěžujete na vše, co se děje v našem domě Machkova 1645/8. Protože jsem na přelomu roku vyřizoval vaši žádost o přezkoumání výsledků hlasování per rollam z listopadu 2020, chci se vyjádřit k vašim postojům i nyní jako jeden z obyvatelů domu Machkova 1645/8.

Kdybych chtěl být stejně agresivní jako vaše stížnosti, napsal bych stručně:

ŽÁDÁM VÁS O ZASTAVENÍ VŠECH ROZBÍJEČSKÝCH AKCÍ, KTERÝMI NARUŠUJETE SOUŽITÍ V NAŠEM DOMĚ!

Považuji vaše protesty za výsledek vašeho nesouhlasu se schválením investicí v domě na rok 2021 bez předchozí veřejné diskuse a s neschválením vašeho návrhu na rozpuštění části fondu oprav mezi obyvatele domu. Zvláště vám vadilo, že výměna linolea na chodbách prošla pouze převahou 0,08 %. Vůbec neberete v úvahu, že i osm setin procenta je většina a že proti výměně byli zhruba pouze zástupci 11 bytů z celkových 55. Na příkladu z historie mohu doložit, že i 0,07 % rozhoduje, a to nikoli o výměně linolea ale o životě člověka. Během Francouzské revoluce bylo v lednu 1793 hlasováno o popravě krále Ludvíka XVI. – pro popravu se vyslovilo 351 poslanců, proti popravě 350 poslanců. Druhý den byla poprava vykonána.

Ostatně při volbě výboru SVJ při založení jste zůstali zcela pasivní a vůbec jste do výboru nekandidovali. To můžete napravit při současné volbě dalších členů výboru či volbě členů kontrolní komise. Budete-li zvoleni, bude váš hlas daleko legitimnější než vaše současné neustálé protesty.

Osobně podporuji program výboru SVJ Machkova 1645/8, protože se snaží dům upravit tak, aby se v něm líbilo bydlet i dalším generacím. Zatímco vaše návrhy směřují ke konzervování stavu před třiceti lety, jenom s novým nátěrem.

Proto vás prosím, přestaňte se svými neustálými protesty a nechte výbor SVJ pracovat. Vaše pomoc bude jistě všemi obyvateli domu vítaná.

Zdraví vám i všem obyvatelům domu přeje

František Kolář, byt číslo 12