Vyjádření ke stavu PVC v bytovém domě SVJ Machkova 8

Vyjádření ke stavu PVC v bytovém domě SVJ Machkova 8 v PDF

Vyjádření ke stavu PVC v bytovém domě SVJ Machkova 8

Dle přiložených fotografii je patrné, že PVC nesplňuje technické normy pro vhodnost užívání v panelovém domě. PVC může být vzhledem ke svému stavu a opotřebení nebezpečné. Například zpuchřele hrany na schodnicích mohou při tlaku prasknout, a tím způsobit někomu úraz. Proti skluz již neplní svojí funkci a tím může opět způsobit zranění obyvatele domu. Dalším kritériem je samotný vzhled, na mnoha místech je PVC sešlapané a vydřené, svařené spoje již nejsou svařené a tím se do nich zanáší nepořádek, a to může způsobit zakopnutí o hranu PVC. Stáří PVC má vliv na různé bakterie a jiné tím spojené nežádoucí vlivy.

Viz. přiložené fotografie

Michael Bím

obrázky naleznete v příloze