Další postup prací

Další postup prací v pdf

Harmonogram prací v PDF

Další postup prací

úprav skříní slaboproudých rozvodů, zvonky,

malování a výměna podlahové krytiny

Vážené sousedky, vážení sousedé,

jak jsme Vás již informovali, práce na úpravách skříní slaboproudých rozvodů se bohužel protáhly z důvodu karantény pracovníků dodavatele a zároveň zjištění havarijního stavu zvonků. Pracovníci zhotovitele se k práci již vrátili a celá stavba včetně zvonků by měla být do 11.04.2021 dokončena.

Dále budou od 19.04.2021 volně navazovat malířské a lakýrnické práce a výměna podlahové krytiny. Smlouvy s dodavateli jsou uzavřeny a harmonogram přikládáme.

Zhotovitelem podlahářských prací je Michael Bím, se sídlem Čimelická 958/3, Praha 4, 142 00, IČ 753 20 096, tel. 724 773 587. Práce budou probíhat vždy od pondělí do pátku, v čase cca mezi 8 hod. – 16 hod. V případě hlučnějších prací budou dodržovány polední přestávky v čase 12 hod. – 12:45 hod. Zpráva o stavu PVC v našem domě je k nahlédnutí na www.machkova1645.cz, případně na vyžádání u členů výboru SVJ.

Zhotovitelem malířských prací je Jaroslav Novotný, se sídlem 281 63, Ždánice 150, IČ 714 08 584, tel. 606 556 547. Práce budou probíhat vždy od pondělí do pátku, v čase cca mezi 7 hod. – 16:30 hod.

Prosíme Vás, abyste po dobu prací stále nechávali otevřené mříže a nenechávali na chodbách žádné věci (včetně rohožek, bot apod.).

Předem děkujeme za Vaše pochopení a spolupráci.

S přáním hezkých jarních dnů

výbor SVJ

V Praze 06.04.2021