Oslovení výboru SVJ ze dne 20. 4. 2021

Oslovení výboru SVJ ze dne 20. 4. 2021 v PDF

            
Vážený Výbore SVJ Machkova 1645,

na základě současné těžko akceptovatelné situace v domě (nedokončená 1.investiční akce /demontáž plechových skříní/ 
a dosud nefunkční zvonky a již se rozbíhající 2. investiční akce /položení nového lina/) Vás tímto žádáme, nejen jménem 
níže podepsaných, ale i jménem dalších obyvatel našeho domu:

1) o okamžité ukončení plánování dalších investičních akcí, na které ještě nebyla uzavřena smlouva

2) o zrušení připravovaného dalšího hlasování per rollam, tak jak Vám navrhuje pan Řezáč

Důvodem je, že o takto závažných věcech,jako jsou investice domu a složení Výboru a Revizní komise,by měli rozhodovat 
všichni členové SVJ na osobním setkání. Před Vánocemi 2020 jsme žádali Výbor o schůzku - marně. Snažíme se spolupracovat 
na správě domu, navrhujeme i jiné způsoby řešení a jejich osobní projednání.
Vloni v létě jste jako Výbor promarnili lhůtu bez nouzového stavu delší než 3 měsíce na svolání jednání členů SVJ (ať již záměrně nebo z důvodu špatné komunikace ve Výboru). Letos by se to stát nemělo, i když možná půjde o kratší lhůtu.
Vymlouvat se na Pandemii, zneužívat ji a vše řešit per rollam bez možných připomínek, je krajně nedůstojné.

Vážený pane Farkaši, proč ve svém vyjádření k našemu otevřenému dopisu nemluvíte pravdu? Je zajímavé, že veškerá vyjádření,
jak Vaše, tak od odborníka přes zvonky, tak od firmy dodělávající 1. investiční akci, se objevila na webových stránkách 
našeho SVJ až včera, asi jako reakce na náš otevřený dopis.

Vážená paní inženýrko Doležalová, výše uvedené berte jako vysvětlení k Vaší dost těžko pochopitelné a neadekvátní reakci bývalé členky našeho Výboru SVJ, která se za ten rok ve Výboru neprojevila žádnou aktivitou ve prospěch obyvatel domu. 
Jen pro Vaši informaci - pan Valný se aktivně účastní kontrolních dní u investičních akcí v našem domě a my všichni jsme 
Výbor žádali o osobní setkání již před Vánocemi 2020, jak je výše uvedeno.

Vážená paní Rychtářová, proti Vašemu osobnímu vyjádření se ohrazujeme, nikdy jsme Vás neuráželi a nikdy jsme se k Vám 
nechovali neslušně, tak proč ve svém vyjádření uvádíte nepravdy, jako např. že jsme s ničím nepomohli, viz kolárna, světlo 
na domě a další, o čemž se zmiňuje i pan Farkaš ve své reakci na náš otevřený dopis ze dne 19. 4. 2021.

Současně se omlouváme všem slušným obyvatelům našeho domu, že je zatěžujeme výše uvedeným oslovením 3 lidí, kteří bohužel 
nás neprávem napadají a ve svých tvrzeních neuvádějí pravdu (což můžeme dokázat), proto jsme se museli alespoň takto 
stručně ohradit. A děkujeme Výboru SVJ, že na základě našeho otevřeného dopisu vyvěsil důležité dokumenty jak na webové stránky SVJ, tak i na nástěnku. Jsme rádi, že tímto krokem Výbor akceptuje i připomínky řadových členů SVJ.

Dne 20. 4. 2021
            
P.Valný         
V.Vošahlík       
Kantorovi