Otevřený dopis paní Kacbudová z 26. 4. 2021

Otevřený dopis paní Kacbudová v PDF

Vážený pane Farkas a ostatní členové výboru SVJ,
velmi pečlivě jsem si přečetla veškeré informace, které se týkají renovací domu, investic a výhrady některých členů SVJ (autorů otevřeného dopisu).
Ráda bych Vám všem alespoň touto cestou vyjádřila nejen naší podporu, důvěru, ale zejména velké poděkování za obětavou, trpělivou a velmi profesionální práci, kterou se snažíte i nad rámec zkvalitňovat prostředí domu. Všichni členové SVJ by měli být naopak velmi rádi, že máte snahu a zodpovědně se staráte o vše potřebné a to i bez ohledu na Váš soukromý život, což si někteří členové SVJ zjevně ani neuvědomují. Nechápu, jak vůbec někdo může vznášet kritiky dle mého názoru absolutně neopodstatněné, aniž by se předem alespoň snažili dohledat a zjistit co nejvíce informací, o hrubém a netaktním jednání raději ani nehovořím viz. p.Vošahlík apod.
Kladu si otázku, proč si každý, kdo chce kritizovat náročnou práci všech členů výboru SVJ, nejdříve řádně nepřečte alespoň Stanovy (např. viz. požadavek na kontrolní komisi), což pokládám za prvotní základ povědomí všeho, co se domu v SVJ týče. Pokud dotyční kritizující spoluobčané mají výhrady vyplývající z neznalostí, nebylo by vhodné jim nově vznikající místa do kontrolní komise nabídnout? Snad by se splnil účel, aby do problematiky vnikli hlouběji tak, aby porozuměli všemu, čemu doposud patrně ani skutečně nerozumí, což by ve výsledku mohlo urovnat narušené vztahy, které se začínají zcela zbytečně utvářet.
Naší snahou by mělo naopak být maximální podpora členů představenstva SVJ a vytvářet takové podmínky, aby se všem lidem v domě, zejména v této nelehké době, dobře žilo.
Vážení, pokud bychom Vám mohli být jakkoliv nápomocni i s ohledem na vzdálenost, kde žijeme, jsme Vám kdykoliv plně k dispozici.
Dovolte, prosím, abych Vám ještě jednou projevila VELKÉ poděkování za vše, o co se pro všechny členy SVJ snažíte konat, za váš lidský přístup, obětavost, časovou zátěž, starostlivost i zodpovědnost. Jsem přesvědčena, že svou práci pro lidi vykonáváte skutečně velmi kvalitně a proto Vám přeji mnoho sil, nenechte se odradit těmi, kteří si zjevně lidské snahy pro druhé neumí ani vážit.
S úctou
Hana Kacbudová