Hlasování per rollam 26. 4. 2021

Hlasování per rollam v PDF

Hlasování per rollam – hlasovací lístek v PDF

Hlasování per rollam – bod 1 v PDF

Hlasování per rollam – bod 2 v PDF

V Praze 26.4.2021

Milé členky a milí členové SVJ Machkova 1645, hlasování per rollam připravované pro tyto dny má nakonec jinou podobu, než jsme původně zamýšleli. Vzhledem k tomu, že se do pátku 23.4.2021 24:00 kromě stávajících členů výboru SVJ nepřihlásil nikdo další, kdo by chtěl ve výboru nebo kontrolní komisi pracovat, vypouštíme všechny body týkající se počtu členů, personálního obsazení a odměňování členů výboru a kontrolní komise. Tyto záležitosti budou na základě těchto okolností projednány na nejbližším řádném zasedání shromáždění SVJ. Členové současného výboru mají mandát do 27.4.2022 (p. Farkas, pí. Vágnerová) resp. do 21.3.2023 (pí. Rychtářová).
Nicméně uzná-li většina členů SVJ na nejbližším řádném zasedání, že není potřeba rozšíření počtu členů výboru na pět nebo nenajde-li se nikdo, kdo by po případném odsouhlasení navýšení počtů členů výboru na pět výbor doplnil, členové současného výboru na svoje funkce nejpozději na již zmíněném řádném zasedání rezignují. Nebude v našich silách pokračovat a zároveň efektivně a zodpovědně vykonávat svoje funkce ve třech lidech, jak jsme Vás již několikrát informovali. I když pevně věříme, že se tato, v této chvíli patově vyhlížející, situace na nejbližším řádném zasedání vyřeší, zároveň do té doby nastudujeme, jaké jsou možnosti zabezpečení chodu našeho SVJ pro případ, že by se nepovedlo výbor nebo kontrolní komisi SVJ personálně obsadit.
Toto hlasování per rollam se bude týkat jenom 2 bodů, a to:
1) odsouhlasení účetní závěrky
2) odstranění nesouladu ve stanovách SVJ. Pro připomenutí znovu uvádíme zdůvodnění: v současné době jsou stanovy v nesouladu, když ve dvou bodech uvádějí rozdílné délky funkčního období členů výboru SVJ. Tento nesoulad vznikl omylem při zapisování poslední verze stanov do prohlášení vlastníka při zakládání SVJ.

Srdečně Vás všechny zdraví
výbor SVJ