Revize hasicích přístrojů a hydrantů červen 2023

Revize hasicích přístrojů a hydrantů v PDF

Odemčené mříže – v červnu 2023

Vážené sousedky, vážení sousedé,

v průběhu zbytku měsíce června 2023 budou probíhat kontroly hasičů a revize hasicích přístrojů a hydrantů v celém domě. První návštěva je hlášená již na zítra.

Prosíme Vás, abyste trvale ponechali mříže odemčené a přístupné z obou stran.

Zároveň opět připomínáme, že trvale platí, že v žádných společných prostorách není dovoleno odkládat jakékoliv věci jako např. kola, koloběžky, kočárky (ať už potřebné či na vyhození) ani odpadky. Týká se to nejen veškerých sklepních prostor, ale také všech chodeb domu (i těch za mřížemi), které patří do společných částí domu a tvoří požární únikovou cestu.

 

Předem děkujeme za Vaši laskavost a spolupráci.

 

Pavla Rychtářová

výbor SVJ

 

V Praze 20. 06. 2023