Pozvánka na 9. shromáždění SVJ 28. 6. 2023

Pozvánka na 9. shromáždění v PDF

POZVÁNKA

 

Vážené sousedky, vážení sousedé, výbor SVJ Machkova 8/1645 Vás srdečně zve na 9. zasedání shromáždění, které se bude konat ve středu 28. 06. 2023 od 19:00 hod. v jednací místnosti ve sklepě našeho domu.

 

PROGRAM ZASEDÁNÍ

 

  1. Zahájení
  2. Hlasování o zakázce na zpracování projektové dokumentace k rekonstrukci TZB rozvodů v domě.
  3. Závěr

 

Podle stanov SVJ je shromáždění schopné usnášení, jsou-li přítomni členové společenství, kteří mají většinu hlasů. Členové společenství před zasedáním obdrží dopis/e-mail s podklady týkajícími se programu zasedání, které budou zveřejněné také na webových stránkách SVJ www.machkova1645.cz

 

za výbor

Csaba Farkas                                          Pavla Rychtářová

předseda výboru                                      místopředsedkyně výboru

V Praze 09. 06. 2023