Pozvánka na 6. zasedání shromáždění 22.9.2021 v 19.00

Pozvánka na 6. zasedání shromáždění v PDF

POZVÁNKA

Vážené sousedky, vážení sousedé,

výbor SVJ Machkova 8/1645 vás srdečně zve na 6. zasedání shromáždění,

které se bude konat ve středu 22.9.2021 v 19.00 v jednací místnosti ve sklepě našeho domu.

PROGRAM ZASEDÁNÍ:

 1. Zahájení.
 2. Zpráva o hospodaření.
 3. Odměny za práci pro SVJ.
 4. Volba členů výboru SVJ.
 5. Volba členů kontrolní komise.
 6. Různé.
 7. Závěr.

Podle stanov SVJ je shromáždění schopné usnášení, jsou-li přítomni členové společenství, kteří mají většinu hlasů. Členové společenství se mohou s podklady týkajícími se programu zasedání seznámit u předsedy výboru.

(tel. 732 825 199, byt č. 36, e-mail: svj-machkova1645@seznam.cz)

UPOZORNĚNÍ: V případě konání členské schůze družstva nebo voleb orgánu právnické osoby byla přijata speciální režimová opatření pro případ, kdy se na jednom místě sejde více jak 20 osob, jsou to:

 • každá osoba musí mít nasazenou chirurgickou roušku nebo respirátor třídy FFP2, KN95 nebo N 95,
 • osoby jsou usazené tak, aby mezi sebou seděly ob jedno sedadlo (to neplatí pro členy společné domácnosti).

Dále musí být splněna alespoň jedna z následujících podmínek:

 • absolvování PCR testu v posledních 7 dnech,
 • absolvování rychlého antigenního testu (RAT), který provedl zdravotní pracovník, v posledních 72 hodinách,
 • absolvování RAT online metodou za dozoru zdravotního pracovníka, takový test je platný 24 hod., pokud o něm dohlížející zdravotník vydá doklad,
 • mít laboratorně potvrzené prodělání onemocnění covid-19, které není starší jak 180 dní,
 • mít alespoň 14 dní od aplikace druhé dávky u dvoudávkové vakcíny, 
 • u jednodávkové vakcíny musí od očkování uplynout alespoň 14 dní.

Prosíme, zvažte účast pouze jednoho zástupce za bytovou jednotku. Děkujeme.

Za výbor

Csaba Farkas Pavla Rychtářová

předseda výboru místopředsedkyně výboru

V Praze dne 7.9.2021

www.machkova1645.cz