NABÍDKA PRÁCE – Správce domu – údržbář

SVJ Machkova 1645/8 hledá pro svůj dům správce – údržbáře, jehož náplní práce bude:

 1. Kontrola a údržba objektu a veškerých jeho součástí

V rámci prevence předkládat návrhy na opatření vhodná k zajištění ochrany majetku objednatele.

Bezprostředně hlásit kontaktní osobě objednatele mimořádné události v objektu a podle možnosti přijmout a provést opatření k zamezení, popř. alespoň ke zmírnění hrozící škody.

Provádět průběžnou údržbu zařízení a konstrukcí.

 1. Práce a jejich četnost
 • kontrola výtahu (provádění funkce dozorce výtahu) – dle servisní knihy výtahu
 • kontrola rozvodů vody, odpadů, topení, plynu a elektřiny (silnoproudé i slaboproudé) ve společných prostorách domu – 1x týdně
 • kontrola vnitřního a vnějšího osvětlení domu – 1x týdně; výměna žárovek ve společných prostorách domu v co nejkratší době tak, aby bylo bezpečně zajištěno jejich osvětlení
 • kontrola zvonkového tabla (osvětlení, funkčnost atd.), výměna popisů bytů – dle hlášení uživatelů bytů
 • pravidelná kontrola funkčnosti dveřních zámků a zavíračů dveří společných prostor – 1x týdně;
  v případě
 • potřeby zajištění opravy jednoduché vložky vlastními silami, pravidelné promazání pantu dveří –
  2x do roka
 • pravidelná kontrola oken ve společných prostorech domu – 1x měsíčně
 • hlášení potřeby provedení různých zámečnických, truhlářských, úklidových prací apod. a po dohodě s objednatelem provést opravu nebo sjednat provedení opravy
 • dozor při provádění oprav nebo stavebních úprav – dle potřeby a dohody
 • kontrola stavu stříšky nad vchodem a vozíčkářské rampy – 1x týdně
 • kontrola stavu podlahových krytin včetně hran vnitřních schodů – 1x týdně
 • kontrola stavu hydrantů a hasicích přístrojů – 1x týdně
 • kontrola stavu střechy a instalací na střeše – 1x týdně
 • kontrola průchodnosti požárních únikových cest a jejich značení – 1x týdně
 • malé řemeslné úpravy ve společně užívaných prostorách domu – dle potřeby a podle zadání objednatele

V případě Vašeho zájmu a pro více informací kontaktujte, prosím, výbor SVJ prostřednictvím e-mailu:

svj-machkova1645@seznam.cz nebo na telefonu 731 821 661 – Jana Vágnerová.

V Praze dne 01.03.2021

Za výbor SVJ Jana Vágnerová                                                                                                      (členka výboru)