Zahájení prací – úpravy skříní slaboproudých rozvodů

Zahájení prací

úprav skříní slaboproudých rozvodů

Vážené sousedky, vážení sousedé,

na základě výsledků hlasování, které proběhlo v závěru loňského roku, od soboty 20.02.2021 začnou v našem domě probíhat práce na úpravě skříní slaboproudých rozvodů ve společných prostorách domu.

Práce budou probíhat od 20.02. do 14.03.2021, v čase mezi 8 hod. – 18 hod. s tím, že cca poslední hodina bude vymezena pro hrubý úklid.

Jsme dohodnuti na zajištění poledního klidu, a to vždy v čase mezi 11:30 hod. – 12:30 hod.

Zhotovitelem je firma RaenPol Invest s. r. o., se sídlem Rybná 24, 110 00 Praha 1, IČ 05523044, zastoupena jednatelem Štěpánem Kulovaným, tel. 728 500 556.

Prosíme Vás, abyste po dobu prací zajistili otevřené mříže a ve vlastním zájmu odstranili případné věci z chodbiček.

Ve dnech 20. a 21.02.2021 bude probíhat revize funkčnosti zvonků (jak u dveří, tak i tabla u vchodů), a proto prosím počítejte s tím, že na Vás bude v průběhu dne někdo zvonit.

Pokud nebudete v tyto dny doma a už teď víte, že Vám některý zvonek nefunguje, napište prosím zprávu a zanechte ji na chodbičce nebo u sousedů nebo ji předem předejte do poštovní schránky SVJ.

Nefunkčnost zvonků bude v průběhu prací vždy přerušena pouze krátkodobě (řády hodin). Zvonky budou automaticky provizorně přepojovány tak, aby v době nepřítomnosti zhotovitele nedocházelo k nepříjemnostem.

Předem děkujeme za Vaše pochopení a spolupráci.

výbor SVJ

V Praze 17.02.2021

Úpravy skříní zobrazit v PDF

Harmonogram prací zobrazit v PDF