Archiv autora: administrator

Odstávka teplé vody 12-14. 3. 2024 vždy 8-19 hod

Odstávka vody v PDF

Upozornění

 

Z důvodu probíhající rekonstrukce stoupaček ve vedlejším vchodu BD Machkova 1644/4 u nás příští týden ve dnech

úterý 12.03.2024, středa 13.03.2024 a čtvrtek 14.03.2024

nepoteče teplá voda, a to vždy od 8:00 do 19:00 hod.

 

Studená voda poteče normálně.

 

Pavla Rychtářová

za výbor SVJ                                                                                                  V Praze 07.03.2024

Odstávka teplé vody 1-2. 3. 2024

Odstávka teplé v PDF

Upozornění

 V pátek 01.03. 2024, případně ještě v sobotu 02.03.2024,

nepoteče teplá voda.

 

Vedlejší vchod BD Machkova 1644/4 zahajuje velkou rekonstrukci stoupaček. V tyto dny budou instalovat uzávěry jednotlivých bytových stoupaček a 3 hlavní uzávěry, tj. pro každý vchod jeden. Bude se muset vypustit celý dům, aby se ventily mohly nainstalovat a z tohoto důvodu nepoteče v určitých časových intervalech teplá voda (výpadek nebude celodenní).

Studená voda poteče normálně.

 

Pavla Rychtářová

za výbor SVJ

V Praze 21.02.2024

 

 

 

NABÍZÍME K PRONÁJMU NEBYTOVÝ PROSTOR O CCA 85 M2 NA ADRESE MACHKOVA 1645

Nabídka v PDF

SVJ MACHKOVA 1645 NABÍZÍ NEBYTOVÝ PROSTOR O CCA 85 M2 K PRONÁJMU NA ADRESE MACHKOVA 1645, PRAHA 4.

PROSTOR MÁ SAMOSTATNÝ VSTUP Z ULICE A SESTÁVÁ ZE 4 MÍSTNOSTÍ.

SOUČÁSTÍ VYBAVENÍ JE KUCHYŇKA, WC A SPRCHOVÝ BOX.

NÁJEM 13.000,- KČ/MĚSÍC, ZÁLOHA NA SLUŽBY A ENERGIE 1.000,- KČ/MĚSÍC, JISTOTA 26.000,- KČ.

PROHLÍDKA MOŽNÁ PO DOMLUVĚ NA TEL. 732825199 NEBO EMAILEM: SVJ-MACHKOVA1645@SEZNAM.CZ

 

Pozvánka na 10. shromáždění členů SVJ 28.02.2024

Pozvánka na shromáždění členu SVJ v PDF

POZVÁNKA

Vážené sousedky, vážení sousedé, výbor SVJ Machkova 8/1645 Vás srdečně zve na 10. zasedání shromáždění, které se bude konat ve středu 28.2.2024 od 19:00 hod. v jednací místnosti ve sklepě našeho domu.

 

PROGRAM ZASEDÁNÍ

  1. Zahájení
  2. Zpráva o hospodaření
  3. Schválení účetní závěrky za rok 2023
  4. Hlasování o zakázce na rekonstrukci TZB rozvodů v domě
  5. Závěr

Podle stanov SVJ je shromáždění schopné usnášení, jsou-li přítomni členové společenství, kteří mají většinu hlasů. Zasedání shromáždění bude předcházet důležitá informační schůzka k rekonstrukci rozvodů vody, odpadů, plynu a vzduchu v domě, která se bude konat ve čtvrtek 15.2.2024 od 19:00 v jednací místnosti ve sklepě našeho domu. Schůzky se zúčastní majitel firmy SIMON, která vyhrála výběrové řízení v BD Machkova 1644, který zodpoví všechny otázky týkající se rekonstrukce rozvodů.

za výbor

Csaba Farkas                                                                                 Pavla Rychtářová

V Praze 2.2.2024

 

 

VAROVÁNÍ PŘED PODVODNOU FIRMU EKOPLAST RA s.r.o

Varování v PDF

VAROVÁNÍ PŘED PODVODNOU FIRMU EKOPLAST RA s.r.o

 

V Praze dne 7. 12. 2023

 

Dobrý den,

Obracím se na vás s naléhavým varováním ohledně firmy Ekoplast RA s.r.o., která se podvodně pokouší vydávat za jinou firmu, jež by měla provést seřízení oken v našem panelovém domě. Je nutné, abyste byli informováni o rizicích spojených s touto společností.

V minulosti jsem byl obětí jejich podvodného jednání, když se vydali za jinou společnost, než kterou jsme měli objednanou. Přišli dříve, než bylo domluveno, nejdříve se vydávali za firmu objednanou, a požadovali platbu za služby, které nebyly objednány. Následně se odhalilo, že nejsou spojeni s žádnou firmou.

Dnes mě telefonicky oslovili a opakovaně tvrdili, že jsou skutečnou firmou odpovědnou za seřízení oken. Jejich vytrvalé telefonáty jsou znepokojující a poukazují na jejich neetické praktiky.

S ohledem na dnešní události je pravděpodobné, že budou tento druh obtěžování provádět i u dalších obyvatel našeho domu. Může být ve společném zájmu sdílet tuto informaci s ostatními členy SVJ.

S přáním hezkého dne,

Novotný.

 

Komentář výboru SVJ: Naše SVJ dlouhodobě spolupracuje s firmou Eurookna-Praha.cz pana Kováře. Jakákoli jiná firma nemá žádnou spolupráci s našim SVJ ohledně servisu oken. V případě jakýchkoli pochybností neváhejte kontaktovat předsedu výboru SVJ pana Farkase na tel. 732825199 nebo emailem na svj-machkova1645@seznam.cz.

 

 

Seřízení oken 12. a 18. 12. 2023 !!! POZOR ZMĚNA !!!

Seřízení oken v PDF

Seřízení oken

úterý 12.12.2021 od 8:00 hod. do cca 15:00

PONDĚLÍ 18.12. od 15:00

Vážené členky a členové SVJ a nájemci bytů, ve výše uvedených termínech proběhne kontrola a seřízení oken v našem domě.

Nutná rezervace termínu po telefonické dohodě na tel. 603 179 843 – pan Kovář.

Za výbor SVJ Machkova 1645

Csaba Farkas

předseda výboru

 

 

Revize plynu 6. 9. 2023

revize plynu v PDF

Výzva ke zpřístupnění bytů k
provedení kontroly / revize plynu

Vážení vlastníci,
Žádáme Vás o zpřístupnění bytů, ve kterých je zaveden plyn (i v případě zaslepení přípojky) k provedení pravidelné kontrole plynových rozvodů

TERMÍN: STŘEDA 6.9.2023 OD 15.00 HODIN
NÁHRADNÍ TERMÍN : STŘEDA 13.9.2023 OD 17.00 HODIN

Kontrolu bude provádět pan Holešínský
Telefon : 604 247 754
email: holesinskyplyn@gmail.com

S pozdravem za správní firmu IKON spol. s r.o.
Petr Maleček
referent správy nemovitostí

 

Pozvání na 9. zasedání shromáždění , které se koná ve středu 28.6.2023

Pozvání na 9. zasedání shromáždění našeho SVJ v PDF

Milé členky a milí členové SVJ Machkova 1645,

přijměte, prosím, pozvání na 9. zasedání shromáždění našeho SVJ, které se koná ve středu 28.6.2023 od 19:00 v společenské místnosti v suterénu domu. Jedná se o specifické zasedání, protože má na programu jenom jeden hlavní bod a to „Hlasování o zakázce na zpracování projektové dokumentace k rekonstrukci TZB rozvodů v domě.“

Při revizi plynových rozvodů v září minulého roku revizní technik v revizní zprávě kromě jiného uvedl, že stoupající plynovody jsou zkorodované při průchodech stropními konstrukcemi mezi jednotlivými byty i v instalačních šachtách, dále není (plynovod) opatřen v celé délce ochranným nátěrem a že doporučuje rekonstrukci plynovodu. Tato zpráva nás vedla k uvažování o rekonstrukci všech rozvodů TZB (technického zabezpečení budov) v domě, jelikož i odpadové trubky se blíží ke konci své životnosti a jejich výměnu doporučil i auditor v posudku technického stavu budovy z roku 2020. Spojili jsme se v této věci se zástupci vedlejších vchodů s tím, že bychom mohli rekonstrukci provést společně. Při společných jednáních vyvstala také otázka stavu vzduchotechnických rozvodů a jejich rekonstrukce. Protože prostřední vchod již měl kontrolu rozvodů za sebou a vycházeli jsme z představy, že stav rozvodů bude vzhledem k stejnému stáří a technologickému postupu při výstavbě obdobný, že jejich zjištění se budou použitelné i pro nás. A protože jsme byli informováni, že jejich rozvody vzduchotechniky jsou ve špatném stavu, že bude nutná i jejich výměna. Vzhledem k tomu, že konstrukce těchto rozvodů obsahuje i rakovinotvorný azbest dostali jsme se do bodu, kdy se začala plánovat rozsáhlá, finančně náročná (cca 5.000.000 Kč/vchod) a i na bezpečnost náročná rekonstrukce stoupaček. S tím souvisela i potřeba vypracování projektu, a proto proběhlo výběrové řízení na zakázku zpracování projektové dokumentace. Pro náš vchod by se jednalo o částku cca 190.000 Kč.

V úterý 21.6.2023 byl proveden kamerový průzkum šesti vzduchotechnických šachet našeho domu, kterému byl přítomen také člen našeho SVJ pan Formánek, odborník s více než padesátiletou praxí v oboru vzduchotechniky, který se nabídl, že by průzkum dozoroval a spoluvytvořil řešení stavu rozvodů. Průzkum ukázal, že i když jsou naše šachty zanesené a na některých místech blokované zbytečně dlouhými trubkami vedoucími k ventilátorům, pravděpodobně nebude nutná jejich výměna. Každopádně ale, aby byl systém funkční a zdraví neohrožující, bude nutné ho vyčistit, osadit moderními ventilátory s elektrickou zpětnou klapkou a ošetřit nátěrem proti uvolňování azbestu, ke kterému na několika poškozených místech může docházet.

Toto zjištění změnilo původní plán rekonstrukce rozvodů v domě. Ve výše popsané variantě by nedošlo k bourání čelných stěn instalačních šachet, protože by se nelikvidovaly stávající vzduchotechnické rozvody, a tak výměna ostatních rozvodů by byla jednodušší, a i finančně méně náročná. A zároveň vyvstala otázka hlasování o zakázce na zpracování projektové dokumentace. Protože k této změně došlo na poslední chvíli, nebudeme hlasovat o konkrétní variantě projektu. Pan Ing. Nigoš, který vyhrál výběrové řízení na zpracování projektu, bude zasedání přítomen a je připraven zodpovědět Vaše dotazy ohledně rekonstrukce rozvodů. To bude hlavní náplní zasedání.

Na závěr Vám chci říct, že prioritou pro výbor vždy bylo, aby náš dům byl plně funkční a v první řadě bezpečný. Otázka bezpečnosti je pro nás prioritou bez ohledu na to, jak finančně náročná by jakákoli změna byla. Proto je jednou z variant i výměna vzduchotechnických rozvodů obsahujících azbest, která, jak už jsem zmínil, by byla nesmírně finančně i technologicky a organizačně náročná. Jsem přesvědčen, že bychom to zvládli (způsobů, jak financovat rekonstrukci, tak, aby to nikoho ekonomicky nezruinovalo je vícero). Nicméně existuje-li alternativa, která zadání na funkčnost a bezpečnost také splňuje, doporučíme samozřejmě finančně méně náročné řešení. O výsledku ale rozhodujeme všichni spolu na zasedání, a proto Vás znovu vyzývám, abyste se i tohoto 9. zasedání zúčastnili, i když o zakázce na zpracování projektové dokumentace k rekonstrukci TZB rozvodů v domě hlasovat nebudeme –  zjištění nových skutečností vyžadují delší čas na zapracování do výsledné podoby rekonstrukce. Také není v mých silách Vám všechno, co bych Vám chtěl sdělit a co byste měli vědět, tady popsat, a i proto Vám doporučuji se zasedání zúčastnit.

Na setkání s Vám se za výbor SVJ Machkova 1645 těší

Csaba Farkas

předseda výboru