Pozvánka na 11. shromáždění SVJ středa 19. 6. 2024 od 19:00 hod

Pozvánka v PDF

POZVÁNKA

Vážené sousedky, vážení sousedé, výbor SVJ Machkova 8/1645 Vás srdečně zve na 11. zasedání shromáždění, které se bude konat ve středu 19. 6. 2024 od 19:00 hod. v jednací místnosti ve sklepě našeho domu.

PROGRAM ZASEDÁNÍ

  1. Zahájení
  2. Zpráva o hospodaření
  3. Hlasování o vyplacení výnosů z pronájmů nebytových prostor za rok 2023
  4. Hlasování o financování rekonstrukce TZB rozvodů v domě
  5. Různé
  6. Závěr

 

Podle stanov SVJ je shromáždění schopné usnášení, jsou-li přítomni členové společenství, kteří mají většinu hlasů. Členové společenství před zasedáním obdrží dopis/e-mail s podklady týkajícími se programu zasedání, které budou zveřejněné také na webových stránkách SVJ www.machkova1645.cz.

za výbor

Csaba Farkas – předseda výboru

Pavla Rychtářová – místopředsedkyně výboru

V Praze 3. 6. 2024