Pozvánka na 10. shromáždění členů SVJ 28.02.2024

Pozvánka na shromáždění členu SVJ v PDF

POZVÁNKA

Vážené sousedky, vážení sousedé, výbor SVJ Machkova 8/1645 Vás srdečně zve na 10. zasedání shromáždění, které se bude konat ve středu 28.2.2024 od 19:00 hod. v jednací místnosti ve sklepě našeho domu.

 

PROGRAM ZASEDÁNÍ

  1. Zahájení
  2. Zpráva o hospodaření
  3. Schválení účetní závěrky za rok 2023
  4. Hlasování o zakázce na rekonstrukci TZB rozvodů v domě
  5. Závěr

Podle stanov SVJ je shromáždění schopné usnášení, jsou-li přítomni členové společenství, kteří mají většinu hlasů. Zasedání shromáždění bude předcházet důležitá informační schůzka k rekonstrukci rozvodů vody, odpadů, plynu a vzduchu v domě, která se bude konat ve čtvrtek 15.2.2024 od 19:00 v jednací místnosti ve sklepě našeho domu. Schůzky se zúčastní majitel firmy SIMON, která vyhrála výběrové řízení v BD Machkova 1644, který zodpoví všechny otázky týkající se rekonstrukce rozvodů.

za výbor

Csaba Farkas                                                                                 Pavla Rychtářová

V Praze 2.2.2024