Bezpečnostní upozornění – hlodavci v suterénu

Hlodavci v suterénu v PDF

Bezpečnostní upozornění – hlodavci v suterénu

Vážené členky a členové SVJ a nájemci bytů, v suterénu domu byl zjištěn výskyt hlodavců a včera byla odbornou firmou provedena opatření.

Upozorňujeme Vás, že je třeba dbát zvýšené opatrnosti a je nutné zamezit přístupu nepovolaných osob, dětí a domácího zvířectva k nástrahám.

Návnady nejsou volně přístupné. V domech jsou jako ochrana před domácími zvířaty umísťovány deratizační staničky s nástrahami. Nástrahy byly položeny na několik míst v suterénu a budou zde umístěny trvale s pravidelnými odbornými kontrolami.

Protilátkou přípravku při náhodném požití je vitamin K1  – Kanavit. Pravděpodobnost, že pes pozře nebo zakousne přiotráveného hlodavce je malá, ale pokud se tak stane, je vhodné co nejdříve informovat veterinárního lékaře, který ví, jak v tomto případě postupovat.

Děkujeme za pochopení.

S pozdravem

Pavla Rychtářová

za výbor SVJ

V Praze 19.05.2023