Pozvánka na shromáždění vlastníků 4.5.2022 v 19hod

Pozvánka na shromáždění vlastníků v PDF

POZVÁNKA

Vážené sousedky, vážení sousedé,

výbor SVJ Machkova 8/1645 Vás srdečně zve na 7. zasedání shromáždění,

které se bude konat ve středu 04.05.2022 v 19:00 hod.

v jednací místnosti ve sklepě našeho domu.

POŘAD ZASEDÁNÍ

  1. Zahájení
  2. Zpráva o hospodaření
  3. Schválení účetní závěrky za rok 2021
  4. Odměny za práci pro SVJ
  5. Volba členů výboru SVJ
  6. Volba členů kontrolní komise
  7. Aktualizace pravidel pro provádění rekonstrukcí bytů
  8. Kamerový systém v domě
  9. Různé
  10. Závěr

Podle stanov SVJ je shromáždění schopné usnášení, jsou-li přítomni členové společenství, kteří mají většinu hlasů. Členové společenství se s podklady týkajícími se pořadu zasedání

mohou seznámit u předsedy výboru.

(tel. 732 825 199, byt č. 36, e-mail: svj-machkova1645@seznam.cz)

Za výbor

Csaba Farkas – předseda výboru

Pavla Rychtářová – místopředsedkyně výboru

V Praze dne 19.04.2022