ZAHÁJENÍ KORESPONDENČNÍHO HLASOVÁNÍ MIMO SHROMÁŽDĚNÍ TZV. PER ROLLAM 20. 11. 2020

oznámení per rollam zobrazit v PDF

per rollam 2020 – doprovodný text zobrazit v PDF

per rollam 2020 – hlasovací lístek zobrazit v PDF

podklad k bodu č. 1 – účetní závěrka zobrazit v PDF

podklad k bodu č. 2 – malování zobrazit v PDF

podklad k bodu č. 3 – podlahy zobrazit v PDF

podklad k bodu č. 4 – madla zobrazit v PDF

podklad k bodu č. 5 – výměna plechových skříní zobrazit v PDF

podklad k bodu č. 6 – odměny za práci ve výboru 2019 zobrazit v PDF

podklad k bodu č. 7 – výplata 300.000 Kč z FO zobrazit v PDF

 

Dne 20.11.2020 Vám byly rozdány do schránek hlasovací lístky, případně zaslány na mail či poštou (pokud nemáte trvalé bydliště v SVJ).

Prosíme Vás o neodkládání hlasování a provedení v co nejkratším možném termínu nejpozději však do 5.12.2020.

Hlasovací lístek je platný pouze pokud je řádně podepsán.

  • Jestliže mají manželé jednotku ve společném jmění manželů je nezbytné, aby hlasovací lístek k per rollam podepsali oba.
  • Jestliže má jednotku ve spoluvlastnictví více osob je nezbytné, aby hlasovací lístek k per rollam podepsali všichni vlastníci.

Podklady k hlasování najdete na www.machkova1645.cz v sekci Hlasování per rollam 2020 nebo Vám budou zaslány po vyžádání na e-mailu svj-machkova1645@seznam.cz, popřípadě jsou k nahlédnutí ve společenské místnosti SVJ v suterénu domu po předchozí domluvě.

Předem Vám děkujeme za spolupráci.

Výbor SVJ