Velkoobjemový kontejner 2-3. 6. 2023

Kontejner v PDF

Velkoobjemový kontejner

 

 

Vážené členky a členové SVJ a nájemci bytů,

od pátku 02.06. cca 14 hod. do soboty 03.06.2023 cca 14 hod.

bude u našeho domu přistaven velkoobjemový kontejner na odpad z Vašich domácností a sklepů.

V tyto dny budete mít příležitost zbavit se pro Vás již nepotřebných věcí,

které můžete odnosit do přistaveného kontejneru.

Prosím, neodkládejte věci po chodbách ani ve sklepě, ale odneste je rovnou do kontejneru.

CO DO VELKOOBJEMOVÉHO KONTEJNERU PATŘÍ:

nábytek, koberce, linolea (a další podlahové krytiny), lyže, snowboardy, jízdní kola, kočárky, automobilová skla, zrcadla, sanitární keramika (umyvadla, WC mísy), větve stromů

CO DO VELKOOBJEMOVÉHO KONTEJNERU NEPATŘÍ:

elektrospotřebiče, zářivky, výbojky, LED svítidla, baterie, pneumatiky, nebezpečné odpady, stavební odpady (sutě a stavební materiály), bioodpad (kompostovatelná zeleň)

Připomínáme, že trvale platí, že v žádných společných prostorách není dovoleno odkládat jakékoliv věci (ať už potřebné či na vyhození) ani odpadky. Týká se to nejen veškerých sklepních prostor, ale také všech chodeb domu (i těch za mřížemi), které patří do společných částí domu a tvoří požární únikovou cestu.

Všechny předměty, které budou nalezeny ve společných částech domu (chodby, schodiště i sklepy), budou během této akce vyhozeny do přistaveného kontejneru.

Věříme, že tuto příležitost rádi využijete a bezpečnostní opatření přijmete zodpovědně a s porozuměním.

S pozdravem

Pavla Rychtářová

za výbor SVJ

V Praze 29.05.2023

Bezpečnostní upozornění – hlodavci v suterénu

Hlodavci v suterénu v PDF

Bezpečnostní upozornění – hlodavci v suterénu

Vážené členky a členové SVJ a nájemci bytů, v suterénu domu byl zjištěn výskyt hlodavců a včera byla odbornou firmou provedena opatření.

Upozorňujeme Vás, že je třeba dbát zvýšené opatrnosti a je nutné zamezit přístupu nepovolaných osob, dětí a domácího zvířectva k nástrahám.

Návnady nejsou volně přístupné. V domech jsou jako ochrana před domácími zvířaty umísťovány deratizační staničky s nástrahami. Nástrahy byly položeny na několik míst v suterénu a budou zde umístěny trvale s pravidelnými odbornými kontrolami.

Protilátkou přípravku při náhodném požití je vitamin K1  – Kanavit. Pravděpodobnost, že pes pozře nebo zakousne přiotráveného hlodavce je malá, ale pokud se tak stane, je vhodné co nejdříve informovat veterinárního lékaře, který ví, jak v tomto případě postupovat.

Děkujeme za pochopení.

S pozdravem

Pavla Rychtářová

za výbor SVJ

V Praze 19.05.2023