Pozvánka 8. shromáždění SVJ

Pozvánka 8. shromáždění SVJ v PDF

POZVÁNKA

Vážené sousedky, vážení sousedé, výbor SVJ Machkova 8/1645 Vás srdečně zve na 8. zasedání shromáždění, které se bude konat ve středu 01.03.2023 od 19:00 hod. v jednací místnosti ve sklepě našeho domu.

 

PROGRAM ZASEDÁNÍ

  1. Zahájení
  2. Zpráva o hospodaření
  3. Schválení účetní závěrky za rok 2022
  4. Rekonstrukce rozvodů v domě
  5. Odměny za práci pro SVJ
  6. Volba členky/člena výboru SVJ
  7. Aktualizace pravidel pro provádění rekonstrukcí bytů
  8. Různé
  9. Závěr

 

Podle stanov SVJ je shromáždění schopné usnášení, jsou-li přítomni členové společenství, kteří mají většinu hlasů. Členové společenství před zasedáním obdrží dopis/e-mail s podklady týkajícími se programu zasedání, které budou zveřejněné také na webových stránkách SVJ www.machkova1645.cz

 

za výbor

 

Csaba Farkas                                      Pavla Rychtářová

předseda výboru                             místopředsedkyně výboru

 

V Praze 14.02.2023