A1M pohyb zaměstnanců po domě a odemčené mříže v úterý 16. června 2020

A1M oznámení o pohybu zaměstnanců po doměv PDF otevřete po kliknutí sem

Odemčené mříže

v úterý 16. června 2020

 

Vážené sousedky, vážení sousedé,

příští týden v úterý 16. června 2020 budou technici společnosti AIM z důvodu přípravy na modernizaci sítě AIM (internet) vyměňovat kabely ve starých rozvodných skříních a potřebují k nim mít volný přístup.

Prosíme Vás, abyste v tento den ponechali mříže odemčené a ve vlastním zájmu odstranili věci z jednotlivých chodbiček.

Předem děkujeme za Vaši laskavost a spolupráci.

 

výbor SVJ

 

V Praze 12.06.2020

 

 

Velkoobjemové kontejnery na objemný odpad ve 2. pololetí 2020

Velkoobjemové kontejnery na objemný odpad ve 2. pololetí 2020 v PDF otevřete po kliknutí sem

Velkoobjemové kontejnery na objemný odpad ve 2. pololetí 2020

Do kontejneru lze odložit: nábytek, sportovní náčiní, koberce, podlahové PVC, umyvadla, záchodové mísy
Do kontejneru nepatří: směsný komunální odpad, nebezpečný odpad, bioodpad, elektrozařízení, stavební suť,
pneumatiky

VOK Ženíškova × Květnového vítězství
Stanoviště velkoobjemového kontejneru na objemný odpad Ženíškova × Květnového vítězství
Termíny přistavení ve 2. pololetí 2020: 13. 7., 12. 8., 15. 9., 2. 11., 10. 12.
Čas přistavení je jednotný: 15:00–19:00

VOK Brechtova × Květnového vítězství
Stanoviště velkoobjemového kontejneru na objemný odpad Brechtova × Květnového vítězství
Termíny přistavení ve 2. pololetí 2020: 20. 7., 1. 9., 14. 10., 25. 11.

VOK Brandlova 1641 (za Startem)
Stanoviště velkoobjemového kontejneru na objemný odpad Brandlova 1641 (za Startem)
Termíny přistavení ve 2. pololetí 2020: 22. 7., 3. 9., 19. 10., 1. 12.

VOK Bachova × Mikulova
Stanoviště velkoobjemového kontejneru na objemný odpad Bachova × Mikulova
Termíny přistavení ve 2. pololetí 2020: 13. 7., 20. 8., 7. 10., 18. 11., 17. 12.
Čas přistavení je jednotný: 15:00–19:00