Revize plynu 6. 9. 2023

revize plynu v PDF

Výzva ke zpřístupnění bytů k
provedení kontroly / revize plynu

Vážení vlastníci,
Žádáme Vás o zpřístupnění bytů, ve kterých je zaveden plyn (i v případě zaslepení přípojky) k provedení pravidelné kontrole plynových rozvodů

TERMÍN: STŘEDA 6.9.2023 OD 15.00 HODIN
NÁHRADNÍ TERMÍN : STŘEDA 13.9.2023 OD 17.00 HODIN

Kontrolu bude provádět pan Holešínský
Telefon : 604 247 754
email: holesinskyplyn@gmail.com

S pozdravem za správní firmu IKON spol. s r.o.
Petr Maleček
referent správy nemovitostí