VÝSLEDKY KORESPONDENČNÍHO HLASOVÁNÍ PER ROLLAM KONANÉHO VE DNECH 19.11.-5.12.2020

VÝSLEDKY KORESPONDENČNÍHO HLASOVÁNÍ PER ROLLAM KONANÉHO VE DNECH 19.11.-5.12.2020 v PDF

SVJ MACHKOVA 1645 – VÝSLEDKY KORESPONDENČNÍHO HLASOVÁNÍ
MIMO SHROMÁŽDĚNÍ TZV. PER ROLLAM
KONANÉHO VE DNECH 19.11.-5.12.2020
Milé členky a milí členové SVJ Machkova 1645,
rádi bychom v první řadě poděkovali vám všem, kdo jste se podíleli na zdárném hlasování formou per rollam tím, že jste včas odevzdali svoje hlasovací lístky a vyjádřili se. Z celkového počtu 37753 hlasů bylo odevzdáno 31247 hlasů tzn. 82,77%. Neodevzdaných hlasů bylo 6506 tzn. 17,23%. Jelikož pro souhlas s jednotlivými body při korespondenčném hlasování je zapotřebí nadpoloviční většiny všech hlasů, všechny výsledky zde uvedené v procentech se vztahují k celkovému počtu všech hlasů. Kompletní tabulka s podrobným výpisem hlasování jednotlivých členů/bytů pro případnou kontrolu je k dispozici na vyžádání e-mailem na svj-machkova1645@seznam.cz, nebo sms zprávou na tel. č. 732825199 (předseda výboru SVJ) nebo písemně vhozením jednoduché žádosti do schránky SVJ.
Zde jsou výsledky hlasování:
1. Odsouhlasení účetní závěrky za rok 2019.
Usnesení: Shromáždění SVJ Machkova 1645 souhlasí s účetní závěrkou za rok 2019.
PRO: 80,44% PROTI: 0% ZDRŽELI SE: 2,33% NEHLASOVALI: 17,23%
Usnesení bylo PŘIJATO.
2. Odsouhlasení investice do úprav a výmalby povrchu stěn ve společných částech domu – schodiště a přístup do suterénu, chodby a schodiště od přízemí do 7. patra a schodiště a přístup ke střeše.
Usnesení: Shromáždění SVJ Machkova 1645 souhlasí s investicí do úprav a výmalby povrchu stěn ve společných částech domu – schodiště a přístup do suterénu, chodby a schodiště od přízemí do 7. patra a schodiště a přístup ke střeše v maximální výši 250.000,- Kč vč. DPH, podle cenové nabídky firmy AAMAL, Tomáš Kukla, IČ 081 00 802.
PRO: 76,40% PROTI: 4,03% ZDRŽELI SE: 2,33% NEHLASOVALI: 17,23%
Usnesení bylo PŘIJATO.
3. Odsouhlasení investice do výměny podlahové krytiny ve společných částech domu – schodiště a přístup do suterénu, chodby a schodiště od přízemí do 7. patra a schodiště a přístup ke střeše.
Usnesení: Shromáždění SVJ Machkova 1645 souhlasí s investicí do výměny podlahové krytiny ve společných částech domu – schodiště a přístup do suterénu, chodby a schodiště od přízemí do 7. patra a schodiště a přístup ke střeše v maximální výši 421.000,- Kč vč. DPH, podle cenové nabídky firmy Podlahy Bím, IČ 753 20 096.
PRO: 50,08% PROTI: 18,90% ZDRŽELI SE: 13,79% NEHLASOVALI: 17,23%
Usnesení bylo PŘIJATO.
4. Odsouhlasení investice do výměny madel schodišťového zábradlí domu.
Usnesení: Shromáždění SVJ Machkova 1645 souhlasí s investicí do výměny madel schodišťového zábradlí domu v maximální výši 37.000,- Kč vč. DPH, podle cenové nabídky firmy Josef Šeřínek, IČ 485 43 969.
PRO: 75,77% PROTI: 4,66% ZDRŽELI SE: 2,33% NEHLASOVALI: 17,23%
Usnesení bylo PŘIJATO.
5. Odsouhlasení investice do úprav skříní slaboproudých rozvodů.
Usnesení: Shromáždění SVJ Machkova 1645 souhlasí s investicí do úprav skříní slaboproudých rozvodů v maximální výši 145.000,- Kč vč. DPH, podle cenové nabídky firmy RaenPol Invest s.r.o., IČ 055 23 044.
PRO: 58,14% PROTI: 17,20% ZDRŽELI SE: 7,43% NEHLASOVALI: 17,23%
Usnesení bylo PŘIJATO.
6. Odsouhlasení odměn za práci ve výboru SVJ nad rámec běžných výplat za rok 2019.
Usnesení: Shromáždění SVJ Machkova 1645 souhlasí s výplatou odměn za práci ve výboru SVJ nad rámec běžných výplat za rok 2019 ve výši:
Csaba Farkas, předseda výboru SVJ ………………………….. 20.000,- Kč
Pavla Rychtářová, místopředsedkyně výboru SVJ ……….. 20.000,- Kč
Jana Vágnerová, členka výboru SVJ ………………………….. 5.000,- Kč
PRO: 62,72% PROTI: 5,10% ZDRŽELI SE: 10,36% NEHLASOVALI: 17,23%
Usnesení bylo PŘIJATO.
7. Odsouhlasení mimořádného vyplacení 300.000,- Kč z dlouhodobých záloh na správu, opravy a údržbu (tzv. „fondu oprav) (navrženo členy SVJ manželi Kantorovými).
Usnesení: Shromáždění SVJ Machkova 1645 souhlasí s mimořádným vyplacením 300.000,- Kč z dlouhodobých záloh na správu, opravy a údržbu (tzv. „fondu oprav) členům SVJ podle spoluvlastnických podílů.
PRO: 22,85% PROTI: 46,52% ZDRŽELI SE: 13,4% NEHLASOVALI: 17,23%
Usnesení NEBYLO PŘIJATO.
Komentáře k jednotlivým bodům připravujeme.
Srdečně vás zdraví výbor SVJ.
V Praze dne 9.12.2020